Chính sách DMCA

Chính sách Quyền sở hữu trí tuệ Kỹ thuật số (DMCA) của Sharevipall.com được thiết kế để bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu bản quyền và người sử dụng trang web. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của DMCA và cung cấp quy trình xử lý khiếu nại hợp lý.

1. Báo cáo vi phạm bản quyền:

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện cho người sở hữu bản quyền và tin rằng nội dung trên Sharevipall.com vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền chứa các thông tin sau:

Thông tin liên lạc của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
Mô tả chi tiết về tác phẩm bị vi phạm bản quyền, bao gồm tên tác phẩm, tác giả và liên kết đến nội dung vi phạm.
Tuyên bố rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng nội dung không được phép của bạn đã bị vi phạm một cách không đúng luật.
Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

2. Phản hồi từ bên nhận thông báo:

Chúng tôi sẽ xem xét thông báo vi phạm bản quyền và sẽ thực hiện hành động phù hợp theo luật DMCA. Đối với người sử dụng có bản quyền, chúng tôi cung cấp quy trình phản hồi nếu họ tin rằng nội dung của họ không vi phạm bản quyền.

Chính sách DMCA của chúng tôi nhằm mục đích bảo vệ cả người sử dụng và chủ sở hữu bản quyền. Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường trực tuyến công bằng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.