Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách Bảo mật của chúng tôi cho trang web Sharevipall.com. Chính sách này được thiết lập để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin đó.

Thông Tin Thu Thập:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia khảo sát, hoặc tương tác với trang web của chúng tôi.
Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thư tín, số điện thoại và thông tin thanh toán.

Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu.
Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng để liên lạc với bạn về các cập nhật, thông báo quan trọng hoặc mục đích quảng cáo.

Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin đó.
Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.

Quyền Lợi của Bạn:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.
Bạn cũng có quyền từ chối nhận email hoặc thông báo từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Sự Đồng Ý:

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này.
Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật này theo nhu cầu và đề xuất của mình. Vui lòng kiểm tra lại trang này định kỳ để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.