Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với điều khoản sử dụng của chúng tôi cho trang web Sharevipall.com. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web.

Quyền Sở Hữu:

Mọi nội dung, hình ảnh, video, và tài nguyên khác trên trang web này là tài sản của Sharevipall.com và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Việc sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài nguyên nào trên trang web mà không có sự cho phép từ chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nội Dung Người Dùng:

Khi chia sẻ nội dung trên trang web, bạn đồng ý rằng bạn có quyền sở hữu hoặc được phép sử dụng nội dung đó. Bạn cũng đồng ý không chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền, gây phản cảm hoặc bất hợp pháp.

Chấp Nhận Sử Dụng:

Bằng cách sử dụng trang web Sharevipall.com, bạn cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong chính sách này.

Bảo Mật:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin của bạn bị lộ do lỗi từ phía người dùng.

Thay Đổi và Cập Nhật:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ.