Bài văn tả về con gà đá nhà tôi

Mỗi sáng, khi bình minh rọi sáng qua cửa sổ nhỏ trong căn nhà nhỏ của tôi, là lúc bắt đầu một ngày mới với việc chăm…